top of page

23.5.2021 – Posvečen v resnici

»In zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici« (Jn 17,19)


Premislim: Resnica je, da sem/si sin/hči Boga Očeta v Sinu. Iz tega lahko živim/živiš. To Sveti Duh nenehno moli v meni/tebi: privezuje naju na Očetovo ljubezen. Sadovi: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, dobrotljivost, krotkost, zvestoba, prijaznost, samoobvladanje… (prim. KKC 736).