top of page

23.6.2021 - Njegov glas

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 7,15-20)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Varujte se lažnivih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi. Po njih sadovih jih boste spoznali. Ali obirajo grozdje s trnja ali smokve z osata? Tako vsako dobro drevo rodi dober sad, slabo drevo pa rodi slab sad. Ne more dobro drevo roditi slabega sadu in ne slabo drevo roditi dobrega sadu. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj. Po njih sadovih jih boste torej spoznali.Lažni prerok ne pripravlja poti Kristusu, ne služi dobremu Pastirju, ampak je volk: govori o pravici in pridiga nasilje, zasužnjuje, zadrogira. Sadovi lažnega preroka so smrt in nazadovanje. Kristusov glas nas resnično osvobaja, da bi ostali svobodni. Hrepenimo po svobodi. Ne najdemo jo tako, da se prepustimo sebični samovolji in nagonom. Najde nas, ko od Jezusa sprejmemo Očetovo ljubezen. Vabi nas v razločevanje te ljubezni v sebi in med nami. Razločevati moramo Abrahamovega dediča, ki je Kristus. Abrahamov sin sem, ko verujem v Kristusa, ko sem eno z Njim in kažem nanj. On je uresničil novo in večno zavezo. Njegova beseda me vodi v pravo smer Sina in bratov.