top of page

24.9.2021 – Nujnost puščave

Berilo iz knjige preroka Ageja (Ag 2,1-9)

Gospod govoril po preroku Ageju: … Vendar pogum, Zoróbabel, govori Gospod, pogum Jozue, pogum, vse ljudstvo v deželi! Na delo! Zakaj jaz sem z vami, govorí Gospod vsega stvarstva. Po besedi, ki sem se vam z njo zavezal, ko ste šli iz Egipta, ostane moj duh med vami. Ne bojte se!

Kajti tako govori Gospod vsega stvarstva: Še malo časa, in potresel bom nebo in zemljo, morje in kopno! Razgibal bom vse narode: dragocenosti vseh narodov se bodo stekale sem in to hišo bom napolnil s slavo, govori Gospod vsega stvarstva. Moje je srebro in moje je zlato, govori