top of page

25.10.2022 – Kristusovo delovanje

»Božje kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila dokler se ni vse prekvasilo.« (Lk 13,21)

Kvas je skrit in prekvasi vso moko, da vzhaja in postane kruh. Kristusova učinkovitost je podobna. Ni posvetna, ampak je skrita. On je v testu sveta zaničevanja vreden in skrit, a ga je spremenil. Razpršen je povsod in skrito deluje, ker ima v sebi moč Vstajenja iz smrti. On je skromen, krotak, ponižen in skrit, izključen in solidaren z vsemi bolnimi in izgubljenimi brati. Njegov kvas, modrost Križanega, je pravo nasprotje posvetni bahavosti. On prekvasi naš danes, jutri in vso večnost. Oholost je ozdravljena le preko uboštva in ponižnosti. Vse kar delam iz ošabnosti le ovira delo Boga v naši skupni in moji osebni zgodovini.


68 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page