top of page

25.12.2020 – Živ skupni spomin

»V teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu. Njega je postavil za dediča vsega in po njem je tudi ustvaril svetove.« (Heb 1,2)


Premislim: Spomin na Jezusovo »rojstvo« je postal »kolektivni spomin«. Pa ne zato, da bi se vračali v preteklost, ampak da bi lahko v sedanjosti odkrivali njegove številne »prihode«. Spominjamo se rojstva, da bi danes in tukaj prepoznavali Njegovo prisotnost in jo posredovali drugim, da bi z njimi delili Življenje, ki smo ga prejeli za vedno in nas danes in tukaj oživlja in spreminja v Božji dar.


Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti, ker si živel iz Kristusove Božje prisotnosti sredi tvojega tesarskega dela v korist svojih sodobnikov. Hvala ti, ker tega učiš tudi nas. Nauči nas izžarevati Njega, ki je vse potegnil iz večne smrti in nas oživil v svoji ljubezni.


22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page