top of page

25.12.2021 – BOŽIČ SE DOGAJA V NAS PO VERI V BESEDO

»Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami.« (Mt 1,23)


Povabljena sva vstopiti v Božjo zgodovino ljubezni, ki osvobaja. On je vstopil v našo zgodovino zato, da bi nam omogočil vstopiti v njegovo, da bi tudi mi svojo zgodbo odkrili znotraj njegove zgodovine.

Kristus je sam Božji Sin, spočet po delovanju Svetega Duha in rojen iz device Marije. Je že prišel in samo čaka, da smo ga pripravljeni svobodno sprejeti. Dar nam je že dan. Čaka na moj svobodni odgovor.

Jožef je pravzor verujočega. Kakor on, tudi midva postaneva Jezusova krvna sorodnika tedaj, ko privoliva in sprejmeva dar, ki ga Bog daje po Mariji. Ustvarjena sva za nekaj, kar je neskončno večje od nas, v kar dvomimo in se nam upira. Bog odpira to našo zaprtost, slepoto in samovsrkano ranjenost.

Po veri v Jezusa, Očetovo Besedo, postajava tudi ti in jaz sorodnika z Bogom. Po Besedi sprejemava Njega, ki nas naredi za sinove in hčere. Vse pa je odvisno od naše odgovornosti in sposobnosti, da Božjo besedo poslušamo, sprejmemo in ji svobodno odgovorimo.

Bog nam v sinu zagotavlja svojo neprelomljivo večno zvestobo in dobroto. Z učlovečenjem sprejme tudi našo smrt in nas prav v smrti počaka. Zaradi tega je na ikonah rojstva prikazan položen v grob in s povoji. Tega njegovega znamenja si ne želimo, a Bog nam ga želi dati. On postane Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Podari nam samega sebe. Jezus je »Bog, ki rešuje«, ker je »Bog z nami«. Rešuje nas v smrti in iz smrti. Reši nas za življenje in v nas prebuja življenje. On je Bog za nas, ni zase. In če je Bog z nami, kdo bo zoper nas? »Z« pomeni odnos, intimnost, povezanost, tolažbo, moč, izmenjavo. On je vedno z nami, v naši družbi (28,20), dokler ne bomo tudi mi vedno v Jezusovi družbi (prim. 1 Tes 4,17). Z njim, Sinom, smo končno to kar smo v resnici.

Kakor je Bog čakal na Jožefovo privolitev, da je dal Jezusu ime, tako čaka tudi na mojo privolitev. Ko privolim je z menoj in me rešuje samote nebivanja in smrti sredi sedanjosti. Evropska birokracija je z zanikanjem Božiča in Kristusa jasno stopila na stran kulture smrti, ki zanika svojo preteklost, sedanjost in prihodnost. Sili nas v suženjstvo in izumrtje. Ni nam treba verjeti njihovi praznini in zasužnjenosti. Povabljen sem, da tako kot Jožef poslušam in uresničujem Njegovo besedo, ki osvobaja iluzij in utvar smrti. V tem je skrivnost Božiča, ki se dogaja danes in tukaj tudi zame. Vesel Božič.

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page