top of page

25.2.2022 – Mož in žena

»Na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo« (Mr 10,6).


Začetek stvarjenja je Jezus in po njem je bilo vse ustvarjeno. V njem je izvirna resnica vsega. Spolna različnost je dopolnjujoča drugačnost in določa našo identiteto: medsebojni odnos vzajemnega darovanja. Ustvarjeni smo po podobi Boga, ki je ljubezen: posredovanje sebe v odnosu.

71 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page