top of page

25.6.2021 – Oče in mati


»Bog mu je tudi (spremenil ime v Abraham, kar pomeni oče množice, in mu) rekel: »Ti pa se drži moje zaveze, ti in tvoj zarod za teboj, od roda do roda. To je znamenje moje zaveze med menoj in vami in tvojim zarodom za teboj, ki se je držite: Obrezan naj bo pri vas vsak moški!« (1 Mz 17,1.9-10.15-22)

Premislim: Bog je vir življenja in nas imenuje očete in matere. Obreza naj bi nas spominjala prav na to. Življenje je dar, ki smo ga prejeli zato, da ga podarjamo naprej. Ne le telesno, tudi duhovno: vsi smo v Sinu oživljeni kot sinovi in hčere, bratje in sestre, družinski člani Božje družine, ki so drug za drugaga.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za tvoje očetovstvo, ki si ga obrezan delil z Jezusom, ki si ga tudi dal obrezati.
22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page