top of page

25.8.2023 – Položeno v nas

»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« (Mt 22,36)

Zapoved je to, kar je Bog v nas položil, da bi živeli in uresničili. Vsem nam je dal zapoved naj živimo iz njegove ljubezni do vsakega izmed nas in naj nanjo odgovarjamo tako, da ljubimo Njega, sebe in bližnje. Prepoveduje nam, da bi sebe smatrali za gospodarje svojega življenja in življenja drugih. Nismo nikakršni gospodarji. Smo le sinovi in bratje, hčere in sestre. Smo oskrbniki tega kar nam je podaril. Smo njegovi sogovorniki in sodelavci. Bog hoče, da se vsak dan znova odločimo, da bomo to, kar smo zanj. Ne moremo biti nekaj, kar nismo. Če se gremo nekaj kar nismo, zapravimo sebe in druge. Nismo bogovi, smo sinovi in hčere."Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Ley?". (Mt 22,36)

El mandamiento es lo que Dios ha puesto en nosotros para que lo vivamos y lo cumplamos. Nos ha dado a todos un mandamiento para vivir de su amor por cada uno de nosotros y para responder a él amándole a Él, a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Nos prohíbe considerarnos dueños de nuestra vida y de la de los demás. No somos dueños de nada. Sólo somos hijos y hermanos, hijas y hermanas. Somos administradores de lo que Él nos ha dado. Somos sus interlocutores y colaboradores. Dios quiere que cada día elijamos de nuevo ser lo que somos para Él. No podemos ser lo que no somos. Si seguimos siendo lo que no somos, nos desperdiciamos a nosotros mismos y a los demás. No somos dioses, somos hijos e hijas.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page