top of page

26.3.2022 – Ponižnost

»Cestninar pa je stal daleč proč in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹« (Lk 18,13)


Takšna je tvoja in moja prava drža pred Bogom. Zavedam se, kako sem daleč od Boga, ki ga čutim v sebi. Trkam se na prsti in se ne primerjam z drugimi. Gledam Očeta, ki ljubi in svoj ubogi odgovor na njegovo ljubezen, ki mu ga izročam. Svojega govorjenja Bogu niti ne smatram za molitev. Upam le v Boga. Sprejemam njegovo usmiljenje in mu izročam svoje uboštvo. Izročam mu svoj farizejev greh, da me napolni njegovo usmiljenje.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

留言


bottom of page