top of page

26.3.2022 – Ponižnost

»Cestninar pa je stal daleč proč in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹« (Lk 18,13)


Takšna je tvoja in moja prava drža pred Bogom. Zavedam se, kako sem daleč od Boga, ki ga čutim v sebi. Trkam se na prsti in se ne primerjam z drugimi. Gledam Očeta, ki ljubi in svoj ubogi odgovor na njegovo ljubezen, ki mu ga izročam. Svojega govorjenja Bogu niti ne smatram za molitev. Upam le v Boga. Sprejemam njegovo usmiljenje in mu izročam svoje uboštvo. Izročam mu svoj farizejev greh, da me napolni njegovo usmiljenje.

26 views0 comments