top of page

26.4.2021 – Pritoževanje je lahko molitev

»Govorili so: »Šel si k neobrezanim in si jedel z njimi!«(Apd 11,1-18)

Premislim: Poleti se pritožujemo, da je prevroče, pozimi, da je premraz, jeseni, da je preveč listja... Bog sliši naše pritožbe kot molitev in nas usposablja, da smo lahko hvaležni za vsak letni čas. Tako je Peter osvojil Jude, ki so se pritoževali zaradi njegovega druženja s pogani. Ob Jezusu Peter iz najemnika postaja apostol, ki hodi za edinim Pastirjem in k njemu vodi vse.


Zahvalim se: Sv. Jožef, hvaležni sodelavec Očetove ljubezni, hvala ti za tvoj zgled hvaležnosti in odprtosti za vse ljudi. Nauči tega tudi mene.


31 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page