top of page

26.6.2022- 13. nedelja med letom – Ne razumem in nočem

»Ko so potovali, mu je med potjo nekdo rekel: 'Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.'« (Lk 9,57)

Jezusov učenec sem, če sprejmem njegove pogoje. Izkaže se, da Jezusovi učenci ne razumejo in nočejo hoditi za Njim po njegovi poti, da bi nam vrnil Božje otroštvo. To se lahko zgodi le, če sprejmem njegove pogoje. Moj pravi smisel življenje je hoditi za Jezusom iz sužnosti v svobodo. Izkaže se, da neštetokrat tega nočem. Imam rajši sužnost, ki jo poznam, kakor svobodo, ki je ne poznam. On se izroča meni, ki ga izdajam in se ga polaščam. Kakor Peter odkrivam, da ne morem hoditi za Jezusom na lastno pobudo in na lastno zahtevo. Jezus me postavlja na realna tla. Ve da največkrat stavim na materialne dobrine. Uči me iskati varnost v Bogu, tega pa mnogokrat nočem. Jezus me vabi, da Bog postane moj zaklad, da zaupam zgolj in samo v Boga.


55 views2 comments

Recent Posts

See All
bottom of page