top of page

26.9.2022 – Najmanjši je velik

»Kdor je namreč med vami vsemi najmanjši, ta je velik.« (Lk 9,48b)

Najmanjši je prav Kristus, ki se poistoveti z otrokom. Če sprejmem otroka, sem sprejel Kristusa. V njem pa Očeta, ki ga je poslal. Ko sprejemam sem majhen in kot otrok lahko sprejemam Božjo ljubezen. Jezus nas vabi, da prenehamo nevoščljivo gledati drug drugega in svoje namišljene »veličine«. Vabi nas naj gledamo njega, ki je postal najmanjši od vseh. Ko sprejmemo otroka smo majhni. Takrat smo podobni Jezusu, ki je Očetovo obličje za nas. V to nas po Jezusovi besedi nenehoma vabi Sveti Duh. Zato je Serafim Sarovski zapisal, naj si prizadevamo delati dobro zgolj in samo zato, da bi pridobili Svetega Duha, večni in neizčrpni zaklad, s katerim se po vrednosti nič na svetu ne more izenačiti.


54 views1 comment