top of page

27.3.2024 - Zavračam prazne obljube

Sreda velikega tedna

Tedaj je šel eden izmed dvanajsterih, po imenu Juda Iškarijot, k vélikim duhovnikom in rekel: »Kaj mi hočete dati in vam ga izročim?« Ti pa so mu plačali trideset srebrnikov. Odtlej je iskal priložnost, da bi ga izročil. (Mt 26,14-16)

Želja po denarju lahko postane močna spodbuda za izdajo našega Gospoda. Judova izdaja je temeljila na njegovi želji po denarju. Najverjetneje je imel določeno stopnjo vere v našega Gospoda, sicer ne bi postal njegov učenec. Toda kljub temu je njegova želja po denarju zasenčila njegovo morebitno vero.

Juda kaže, je, da je želja po denarju močna spodbuda za odločitve, ki jih sprejemamo. Številni veliki svetniki so nam pokazali, da se pot do svetosti najprej začne z osvoboditvijo od neurejenih navezanosti in slepih strasti. In ker je ena najmočnejših navezanosti, s katero se mnogi borijo, navezanost na denar, je res potrebno prositi Jezusa, da nas te navezanosti osvobodi.

Res je, da materialne dobrine niso slabe, če jih uporabljamo za izpolnjevanje Božje volje, ki je vzajemno podarjanje in ljubezen. Toda želja po več, po presežku, bo vedno zameglila našo sposobnost, da bi jasno videli Božjo voljo in živeli samo za njegovo slavo.

Potem, ko je Juda izdal našega Gospoda in je bil Jezus aretiran, je Juda "globoko obžaloval, kar je storil". Med Jezusovim sojenjem se je Juda vrnil k velikim duhovnikom in rekel: "Grešil sem, ker sem izdal nedolžno kri." S tem je očitno poskušal ustaviti sojenje. Toda Jezusova smrt se je začela in je ni bilo mogoče ustaviti. Zato je Juda vrnil denar in se žalosten obesil (glej Mt 27,3-5).

Želja po denarju je Judu zameglila razmišljanje. In njegov greh mu je naredil to, kar greh vedno naredi. Takoj ko je izdal, je Juda videl posledice svoje izbire. In te posledice so ga globoko razžalostile. Spoznal je, da odločitev za greh človeka pusti praznega in nalaganega. Spoznal je, da trideset srebrnikov ni vrednih toliko kot njegova duša. Seveda pa bi se lahko Juda že takrat pokesal in prejel Božje usmiljenje. Vendar tega ni storil. Svoje življenje je v obupu končal sam.

Razmislimo o Judovem primeru. V tem velikem tednu ga lahko uporabimo kot vir meditacije in samospraševanja. Kaj si v svojem življenju želim bolj kot našega Gospoda? Katera skušnjava zamegljuje moje razmišljanje in me sili v odločitve, za katere vem, da se končajo s praznino? Ta dan si prizadevajmo v sebi izkoreniniti vsako neurejeno željo in namesto nje modro izberimo Božjo voljo. Ne dovolimo, da bi še naprej verjeli lažem, ki nam preprečujejo, da bi Jezusa in njegovo sveto voljo postavili v središče svojega življenja.

Naš Gospod, Ti in samo Ti moraš si resnično središče mojega življenja. Ti in samo Ti imaš v življenju največjo vrednost. Pomagaj mi, da se znebim vseh zemeljskih želja in poželenj, da ne bom podlegel skušnjavam, ki zapirajo v laž in praznino. Naj sprejmem resnične in izpolnjujoče obljube, ki prihajajo od Tebe. Sveti Duh, vzemi me s seboj. Jezus, zaupam vate.

 Rechazar promesas vacías

Miércoles de Semana Santa

Uno de los Doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: "¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?". Le pagaron treinta monedas de plata, y desde entonces buscó una oportunidad para entregarlo. Mateo 26:14-16

El deseo de dinero puede convertirse en un poderoso incentivo para traicionar a nuestro Señor. En este pasaje del Evangelio, parece claro que la traición de Judas se basó en su deseo de dinero. Lo más probable es que tuviera algún grado de fe en nuestro Señor, o no se habría convertido en su discípulo. Pero incluso si Judas tenía algún nivel de fe, su deseo de dinero parecía eclipsar la fe que pudiera haber tenido.

Una de las lecciones centrales que podemos aprender de Judas es que el deseo de dinero es un poderoso incentivo para las decisiones que tomamos. Muchos de los grandes santos nos han enseñado que el camino hacia la santidad consiste, en primer lugar, en una purificación de todos nuestros afectos desordenados. Y puesto que uno de los apegos más poderosos con los que muchos luchan es el apego al dinero, éste es un deseo importante que debemos purificar en todas nuestras vidas.

Es cierto que las posesiones materiales no son malas cuando se utilizan para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero el deseo de más, de un exceso, siempre nublará nuestra capacidad de ver con claridad la voluntad de Dios y de vivir sólo para Su gloria.

Una vez que Judas traicionó a nuestro Señor y Jesús fue arrestado, recordemos que Judas "lamentó profundamente lo que había hecho". Y durante el juicio de Jesús, Judas volvió a los sumos sacerdotes y dijo: "He pecado traicionando sangre inocente", en un aparente intento de detener el juicio. Pero la muerte de Jesús se puso en marcha y no pudo ser detenida. Como resultado, Judas devolvió el dinero y tristemente fue a ahorcarse (Ver Mateo 27:3-5).

El deseo que Judas tenía por el dinero nubló su pensamiento. Y su pecado le hizo lo que siempre hace el pecado. Tan pronto como cometió su pecado de traición, Judas vio las consecuencias de su elección. Y las consecuencias le dolieron profundamente. Aprendió que elegir el pecado termina con una promesa vacía. Se dio cuenta de que treinta monedas de plata no valían lo que valía su alma. Pero, por supuesto, incluso entonces Judas podría haberse arrepentido y haber recibido la misericordia de Dios. Pero no lo hizo. Simplemente acabó con su vida en la desesperación más absoluta.

Reflexiona hoy sobre el testimonio de Judas. Utilízalo como fuente de meditación y autoexamen en esta Semana Santa. ¿Qué deseas en tu vida más que a Nuestro Señor? ¿Qué tentación nubla tu pensamiento y te lleva a opciones que sabes que terminarán en el vacío? Esfuérzate este día por erradicar de tu interior todo deseo desordenado y elige sabiamente en su lugar la voluntad de Dios. No te permitas seguir creyendo las mentiras que te impiden hacer de Jesús y de Su santa voluntad el único centro de tu vida.

Mi divino Señor, Tú y sólo Tú debes ser el centro de mi vida. Tú y sólo Tú tienes el mayor valor en la vida. Ayúdame a despojarme de todos los deseos terrenales en la vida para que no caiga en las tentaciones que llevan a promesas vacías y para que abrace las promesas verdaderas y satisfactorias que vienen de Ti. Jesús, confío en Ti.

67 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page