top of page

28.1.2022 – Značilnosti Božjega delovanja

»Brez prilike jim ni govoril, svojim učencem pa je posebej vse razlagal« (Mr 4,34)


Jezus učencem govori o moči gorčičnega zrna, ki predstavlja njega samega in njegove lastnosti. Želi, da bi enake lastnosti imela tudi ti in jaz. Pri njegovem plamenu se lahko vsi prižgemo. S prilikami o Božjem kraljestvu (prispodobami) Jezus spoštuje našo razpoložljivost in odprtost do Njega. Pokaže, da Bog deluje po neuspehu, skrito in navidez neučinkovito, v šibkosti in majhnosti. Vabi me v globlji odnos in spoznavanje Njega in njegovega delovanja, s tem pa tudi sebe. Njegova beseda, če jo poslušamo, nam posebej vse razlaga. On je notranji učitelj o tem, kdo in kako je Bog in kdo smo mi zanj, kako lahko živimo iz tega in kakšen je naš cilj. Naša neumnost veliko bolj ovira njegovo delovanje, kakor pa hudobija ljudi in preganjanja (ki ga pospešujejo). Naša neizkušenost je največji hudičev zaveznik. Hudič nam daje navdušenje, kadar nimamo modrosti in tako uporabljamo sredstva, ki jih je Jezus izločil (uspeh, reklamo, učinkovitost in velikost).

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page