top of page

28.2.2022 – Kdaj sem dedič?

»Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?« (Mr 10,17b)


Nismo programirani z nagonom, ampak našo smer določa cilj, ki si ga svobodno ali nesvobodno zastavimo. Življenje brez večne smrti osmišlja moje življenje v času. Večno življenje je delež, dan v dediščino. Dediščino podedujem, če sem sin/hči. V Jezusu sprejmem Očeta in s tem svojo dediščino sina/hčere v Sinu. Dediščino sprejmem, če v odnosu do tebe živim kot brat/sestra.

85 views0 comments

Recent Posts

See All