top of page

28.3.2022 – Resnična vera

»Pojdi, tvoj sin živi.« Mož je verjel besedi, ki mu jo je rekel Jezus, in je odšel« (Jn 4,50)


Jezus pravi, da živim, če verujem Njemu, Besedi, ki nam omogoča, da postajamo Božji otroci. Moja vera povzroči, da se bolezen in smrt preobrazita v rojstvo svobodnega sina. Jezus me vabi, naj se mu pridružim, ne da bi takoj videl znamenja. Osvobaja me malikovalstva in vere, ki veruje zato, ker vidi čudeže. Omogoča mi, da verujem Njegovi besedi, ne da bi videl, ampak ga samo slišal.

101 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page