top of page

29. 11.2023 – Modrost

»Jaz vam bom namreč dal usta in modrost, kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli ugovarjati.« (Lk 21,15)

Jezus nam zaupa modrost, ki je ni mogoče zaustaviti in ki zmore premagati vsakršno zlo. Modrost križa, ki jo je živel sam in nam jo izroča v svojem Svetem Duhu. Če smo deležni sovraštva zaradi svojega boja za oblast, čast in imetje, še nismo Kristusovi in ga ne posredujemo nikomur. Če se resnično odločimo za Jezusa bo prihajalo do razdeljenosti med nami. Ko smo deležni zla, nas ne more ločiti od Njega, ampak nas Njemu še bolj približa.

"Porque te daré una boca y una sabiduría que todos tus adversarios no podrán refutar". (Lucas 21:15)

Jesús nos confía una sabiduría que no puede ser detenida y que puede vencer todo mal. La sabiduría de la Cruz, vivida por Él y entregada a nosotros en su Espíritu Santo. Si somos odiados a causa de nuestra lucha por el poder, el honor y las posesiones, todavía no somos de Cristo y no se lo transmitimos a nadie. Si elegimos verdaderamente a Jesús habrá división entre nosotros. Cuando somos partícipes del mal, éste no puede separarnos de Él, sino que nos acerca a Él.

"For I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries will not be able to refute." (Luke 21:15)

Jesus entrusts us with a wisdom that cannot be stopped and that can overcome all evil. The wisdom of the Cross, lived by him and handed over to us in his Holy Spirit. If we are hated because of our struggle for power, honour and possessions, we are not yet Christ's and we do not pass it on to anyone. If we truly choose Jesus there will be division among us. When we are partakers of evil, it cannot separate us from Him, but draws us closer to Him.

38 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page