top of page

3.9.2021 – Ustvarjen in odrešen

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom (Kol 1,15-20)

Jezus Kristus je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, najsi bodo prestoli ali gospostva ali vladarstva ali oblasti: vse je ustvarjeno po njem in zanj.

In on je pred vsem in vse ima v