top of page

30.12.2020 - Večnost je v sedanjosti

Tisti čas je bila neka prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu, že zelo v letih. Potem ko je preživela z možem sedem let od svojega devištva, je bila vdova do štiriinosemdesetih let; ona ni zapuščala templja, ampak je s postom in molitvijo Bogu služila noč in dan. In prav tisto uro je prišla tja in hvalila Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odrešenja v Jeruzalemu.

Ko so izvršili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Dete pa je raslo in se krepilo, vedno bolj polno modrosti, in Božja milost je bila z njim. (Lk 2,36-40)


Luka konča z uvajanjem nas bralcev v Staro zavezo. Z njo nam je pomagal, da sedaj tudi mi lahko sprejmemo, vidimo, objamemo in hvalimo Boga. Lahko se poistovetimo s podobo Marije, pastirjev, Simeona in Ane.

V nadaljevanju celotnega evangelija nas Luka popelje skozi Jezusovo romanje v Jeruzalem, kjer bo dokončno uresničil svojo poslušnost Očetu.

Za našo človeško in omejeno pamet je načrt Božje prihodnosti norost nemoči, ki nas bo v resnici vse rešila. Luka že v začetku napove Jezusovo smrt in vstajenje (=tri dni sta ga iskala).

A preden se vse to zgodi, Jezus trideset let živi v Galileji, v Nazaretu, kot tesarjev sin. Vstopa v modrost preteklih rodov, predvsem pa v modrost Sina, ki temelji na poslušnosti Očetu. Ni kakor Adamova nespamet, ki temelji na neposlušnosti in ignoriranju Boga.

Jezus tako ostaja v Nazaretu trideset let, da zajame življenje vsakega rodu v poslušnost in sodelovanje z Očetom.

Bog je z nami v naši vsakdanjosti, v naši Galileji in Nazaretu. Tam se nam nenehno razodeva.

Vsakdanje življenje vsakega od nas ni opisano v knjigah. Tudi Jezusovo ni. V vsakdanjosti se je naučil vsega, kar se naučimo mi o človeških stikih in življenju.

V Nazaretu Bog popolnoma sprejme naše vsakdanje življenje. Poroči se z nami v vsem. S tem nas osvobaja naše omejenosti. V omejenem času najdemo večnost, v prostorskih mejah pa neskončnost.

Jezus za nas raste v veselje in podarjenost tistega Boga, ki se mu vsi izogibamo, ker ga nam laž predstavlja kot hudobnega. On pokaže, da je dobri Oče, ki nam vse zlo obrača v dobro, tudi smrt in vse strahove zaradi katerih iz njegovega stvarstva delamo pekel.

65 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comentarios


bottom of page