top of page

31.10.2022 - Povračilo

»…in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.« (Lk 14,14)

Božja ljubezen je zastonjska in ne pričakuje povračila. Če ljubim, sem deležen božjega življenja in ljubezni, ki je največji dar in plačilo: podoben sem Bogu, živim iz Njegove moči in z Njim sodelujem. Bog namreč daje prvo mesto ubogemu in najbolj potrebnemu. Moja potreba je merilo njegove ljubezni do mene. Jezus nas ljubi zastonjsko, ponižno in vse deli z nami: Očeta, sebe, Duha, brate in sestre in vse stvarstvo. Če zajemam iz Njegovega Duha sem že v vstajenju in življenju.


49 views1 comment

Recent Posts

See All

1 則留言


Zoran Štros
Zoran Štros
2022年10月31日

.

JAHVINA VJEČNA LJUBAV

Ljubav Boga Jedinoga Oca YHVH,

NE od SINA Njegova – G Yehoshue

========

1. LJETOPISA 16,34

Slavite JAHVU jer je dobar, jer je VJEČNA LJUBAV NJEGOVA.

1. LJETOPISA 16,41

s njima Hemana i Jedutuna i ostale izabrane, koji su bili poimence spomenuti, da slave JAHVU, "jer je VJEČNA NJEGOVA LJUBAV";

2. LJETOPISA 5,13

I dok su trubili i pjevali složno kao jedan i jednoglasno hvalili i slavili JAHVU,

podižući glas uz trube, cimbale i druga glazbala, hvaleći Jahvu "jer je dobar

i jer je VJEČNA NJEGOVA LJUBAV", oblak ispuni Dom JAHVIN.

2. LJETOPISA 7,3

Svi sinovi Izraelovi, videći gdje se oganj sa slavom JAHVINOM spustio na Dom, padoše ničice k zemlji do kamenog poda; pokloniv se,…

按讚
bottom of page