top of page

31.8.2021 – Oblast in učinkovitost

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,31-37)

Tisti čas je prišel Jezus v Kafarnáum, in jih je v soboto učil. In strmeli so nad njegovim naukom, kajti njegova beseda je bila polna oblasti. V shodnici pa je bil človek, ki je imel hudega duha, in je zakričal z močnim glasom: »Pusti! Kaj imaš ti z nami, Jezus Nazarečan? Si prišel, da nas pogubiš? Vem, kdo si – svetnik Božji.« Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Hudi duh ga je vrgel na sredo ter šel iz njega in ga ni nič poškodoval. Groza je obšla vse in govorili so med seboj: »Kakšna je ta beseda, da z oblastjo in močjo ukazuje hudim duhovom in odhajajo?« In širil se je glas o njem po vseh krajih v okolici.


Ljudi je šokirala avtoriteta in teža Jezusovih besed. Ni se skliceval na izročilo pismoukov, ampak je govoril z oblastjo. O tem poročajo vsi evangelisti.

V tem je njegova velika novost. Za Izraelce je bil običajen način poučevanja sklicevanje na nauke prednikov in izročila. Še danes Judje delajo na enak način. Jezus pa je govoril brez sklicevanja na kogar koli. Imel je svojo osebno avtoriteto, ki mu je zadoščala.

Evangelij kaže, da učinkovitost Jezusovih besed potrjuje njegovo oblast. Govoriti z oblastjo in govoriti učinkovito, sta dve različni stvari. Učinkovitost njegove besede dokazuje izganjanje demonov. Ukaže jim naj molčijo in gredo iz človeka. Demon ga mora ubogati. Vse, ki so bili prisotni, je zgrabil strah. Normalen človeški odziv na Božje razodetje. Spraševali so se, kakšno oblast ima ta beseda, da lahko ukazuje demonom. Jezusova beseda nima samo oblasti, ampak je tudi učinkovita. To vemo in verujemo. Na tem temelji naša gotovost. Zato nam sv. Pavel pravi, naj ne tavamo v temi, saj smo sinovi luči in dneva. Vse to smo zahvaljujoč Jezusovi učinkoviti besedi. Doseže nas po zakramentih cerkve, pa ne le ušes, ampak tudi naša srca in vest. Očiščuje nas v globino in iz nas dela sinove in hčere luči. To nam vliva gotovost. Ne glede na stisko, ki smo jo deležni, imamo vedno na dosegu roke moč, da jo spremenimo v priložnost za rast, napredek in zmago nad zlom. Vsi ki so navezani na zemeljske dobrine, živijo v stalni negotovosti. Kdor pa hodi za Kristusom in sprejema njegovo besedo ima v sebi spokojno moč, ki mu omogoča premagati vsakršno oviro.

Bog nas ni namenil za jezo, ampak da preko Jezusa Kristusa sprejmemo odrešenje. Kristus je umrl za nas. Njegova beseda je dobila še več moči in še več učinkovitosti. Sedaj smo lahko vedno z Njim, živimo z Njim in Zanj, s tem pa v najglobljem miru.

35 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page