31.8.2022 – Božje kraljestvo

»On pa jim je rekel: 'Tudi drugim mestom moram oznaniti evangelij o Božjem kraljestvu, ker sem za to poslan.'« (Lk 4,43)

Oznanjanje evangelija je Očetova odrešenjska volja. Evangelij pa je blaga vest o Božjem kraljestvu. Le to je diametralno nasprotno človeškim kraljestvom (krivic, zatiranja, zla, greha in smrti). Božje kraljestvo ni sad našega delovanja, naše evolucije ali revolucije. Ne moremo ga sami niti doseči niti si ga pridobiti. V resnici je sad želje, hrepenenja in molitve. Božje kraljestvo nam omogoča, da premagamo svoje bolezni, zlo in smrt. Od Jezusa naprej deluje med nami in ne zbuja pozornosti. Jezus je prostor svobode, ki nam ga je Bog podaril. Vanj so povabljeni vsi ljudje vseh časov.


48 views1 comment