top of page

31.8.2023 – Budni

»Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod!« (Mt 24,42)

Vse kar se dogaja je znamenje, da On prihaja. Prihaja v tvojem in mojem banalnem vsakdanu. V tem vsakdanu odločam o svojem odrešenju in si pišem svojo sodbo. Ali bom z njim ali daleč od njega, ali bom sprejel blagoslov ali se bom odločil za prekletstvo. Jezus mi omogoča razumno in odgovorno sprejemati mojo resničnost ker je pozitiven cilj že dan in zagotovljen. Tudi zame, če sprejmem njegovo besedo in to kar je prišel podarit, vsem nam. Vabi me v budnost, v čuječnost, ker On prihaja v sedanjem trenutku. Iz mojega življenja dela priložnost, da sem njegov sogovornik in sodelavec. Danes in tukaj. Gospod, pričakujem te in priznavam z vso težo mojega križa. Rad bi šel za teboj in prepoznaval sebe kot sina in druge kot brate in sestre. Že za vedno ljubljene in odrešene s tvoje strani. O, da bi vsak dan sprejemali tvoj osvobajajoči objem."Watch therefore, for you do not know on what day your Lord is coming!" (Mt 24:42)

Everything that happens is a sign that He is coming. He is coming in your and my banal everyday life. In this daily life I decide my salvation and write my own judgment. Whether I will be with Him or far from Him, whether I will accept the blessing or choose the curse. Jesus enables me to accept my reality rationally and responsibly because the positive goal is already given and assured. Even for me, if I accept His Word and what He came to give, to all of us. He invites me to watchfulness, to attentiveness, because He comes in the present moment. He makes my life an opportunity to be His interlocutor and collaborator. Today and here. Lord, I await you and I acknowledge you with all the weight of my cross. I want to follow you and to recognise myself as a son and others as brothers and sisters. Forever loved and redeemed by you. O that we may daily receive your liberating embrace.

37 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page