top of page

4.10.2021 – Bližina in oddaljenost

Berilo iz knjige preroka Jona (Jon 1,1-2,1;2,11) Gospod je poslal veliko ribo, da je Jona požrla. Jona je ostal v ribjem trebuhu tri dni in tri noči. Tedaj je Gospod ribi ukazal, in vrgla je Jona na kopno…

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,25-37)

Tisti čas je vstal neki učitelj postave, ki je takole skušal Jezusa: »Učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je rekel: »Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo, in vso močjo in vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor sam sebe.« – »Prav si odgovoril,« mu je rekel: »to izvršuj in boš živel.«…

Berili nam govorita o bližini in oddaljenosti. Jona beži, da ne bi izpolnil naročila, ki mu ga je Bog dal. Samarijan pa se približa od razbojnikov ranjenemu človeku ob poti, poskrbi zanj in mu je na razpolago. Bog deluje tako, da nam je usmiljeno in ljubeče vedno blizu. On je Pastir, ki išče izgubljeno ovco; je oče, ki teče naproti izgubljenemu sinu; je Samarijan, ki poskrbi za ranjenega. To je Jezus, ki na križu umre, da bi mi sprejeli in spoznali Očetovo ljubezen. Bog je takšen in noče religije, ki nas ločuje od drugih iz strahu, da se bomo umazali in noče primata ljubezni, ampak je zaljubljena v lastna pravila in obredja. Jezusovo povabilo je namenjeno vsakomur izmed nas: »Pojdi in tudi ti tako delaj!« Ni lahko biti vedno na razpolago bližnjim in s tem tudi Bogu. Za to potrebujemo veliko molitve, ki naša srca odpira potrpežljivi, velikodušni in dobrohotni ljubezni Boga do nas in naših bližnjih. Jona, vrženega v morje, požre riba in ga izpljune na kopno. Med začetkom in koncem tega dogodka je dolga zaupljiva molitev Jone, ki jo molimo tudi pri bogoslužju: »V svoji stiski sem klical h Gospodu in mi je odgovoril; iz osrčja podzemlja sem vpil, ti si uslišal moj glas«. Brez molitve se ne moremo odpreti Božji moči. Brez molitve ne moremo preiti iz zase zaskrbljene sebičnosti v ljubezen, ki pristopi in pomaga bližnjim v potrebi. Njegov Duh pa nas prav za to usposablja. Le tako smo dediči Očeta, ki ljubi vse svoje sinove in hčere.

49 views0 comments
bottom of page