top of page

4.5.2022 - Neizključevalnost vere

»Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni; in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.« (Jn 6,37)

Bog, ki je naš Oče/Mati, priteguje vse k Sinu. Nihče ni izključen. V Vstalem smo vsi sinovi in hčere, Bog pa naš Oče. Cilj našega življenja je, da se pridružimo Sinu, da bo Bog vse v vseh. Jezus nikogar izmed nas ne izgubi in ne zavrže, ampak nam podari svoje večno življenje iz Očetove ljubezni. Vsak dan sva povabljena, da iz Njegovega novega življenja Sina zajameva, da se mu pustiva zajeti, da naju njegova molitev nosi, ozdravlja, oživlja in pošilja kot Njegovo vstalo telo na tem svetu.


71 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page