top of page

5.5.2022 - Poslušam in oživljam

»Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni.« (Jn 6,45)

Včasih so Očetov glas imenovali vest. Če jo poslušamo, se pustimo poučevati Bogu, ki nam govori o Sinu, Besedi, ki razsvetljuje vsakega človeka. On vsakega izmed nas v srcu priteguje k luči in življenju, k Sinu, v katerem se nam podarja kot Oče. On sam zapisuje v tvoje in moje srce svojo Besedo. Naše srce oživlja Njegova ljubezen, Sveti Duh. Če jo poslušam in ji dam v sebi besedo, se pridružim Sinu in spoznam Očeta, tebe pa kot sestra ali brata. Če ne sprejmem Njegove ljubezni, ne morem biti kristjan. Indoktrinacije in križarske vojne mi še ne dajo krščanske vere.


65 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page