top of page

5.6.2022 - Binkošti – Advokat, bodrilec in povezovalec

»Prosil bom Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika.« (Jn 14,16)

Jezus križani in vstali, na križu vsem nam razgrne našo dokončno prihodnost. Očeta prosi, da nam podari dokončni dar: Duha resnice in ljubezni, ki vrača moč in povezanost in oseben odnos z vsem. Tega nam Bog z vsemi močmi želi dati. Mi molimo zato, da bi se znali pripraviti na sprejem, ne za to, da bi nam ga dal. Njegov Duh, Paraklitus, kar pomeni poklican k (ad-vocatus), nam pomaga pri tem procesu sprejemanja in podarjanja Božje ljubezni. Brani nas pred lažnikom, ki je tožilec ali Satan. Paraklitus pomeni biti z nekom, ki je sam, da ni več tako sam. On je z nami in nas ozdravlja radikalne samote zaradi katere se vedemo kot sebični posamezniki, ne pa kot občestvene osebe, ki vse prejemamo od Njega in zato lahko vse podarimo. Paraklitusa nam podarja Oče, če ljubimo Sina in se držimo njegove zapovedi ljubezni. Paraklitus je za vedno z nami, je Duh resnice, prebiva pri nas v Jezusu, bo v nas po njegovem odhodu, uči nas in spominja vsega, kar nam je Jezus povedal. On je zvesti družabnik, za vedno z nami, da nismo nikdar več sami, ampak vedno v Božji družini, vedno sinovi in hčere, med seboj pa bratje in sestre, ki si med seboj delimo Njega kot največji dar in vir svobode in veselja. On nas osvobaja laži in nam omogoča živeti v Očetovi ljubezni. Če gledam kaj govori in dela Jezus poznam tudi Paraklita, ki ima obličje vsakega izmed nas, ker nas vse oživlja kot ljubljene sinove in hčere. On je praznik in moč občestvenih oseb, ki so na tem svetu kot Kristusovo telo, rojeno iz krsta, iz Kristusove rane, ki je Cerkev.


40 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page