top of page

5.7.2022- sv. Ciril in Metod, sozavetnika Evrope – V vsakršni nevarnosti

»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce.« (Jn 10,11)

On je lep pastir, ker mi naredi za neprijetno, kar imam sam za prijetno: sebičnost in osredotočenost nase. On je edinstveni pastir, ker ponudi svoje življenje za nas. Noben človeški pastir tega nikdar ne stori. On je sam Gospod, ki postane pastir. Če On ni moj pastir, je moj pastir smrt. Tedaj se sprevrženo hvalim z bogastvom, povzročam vojne in nečloveško izkoriščam ljudi in naravo. Svoje življenje iščem v posedovanju in obvladovanju, uživanju in begu pred smrtjo. Konec je jasen. Jezus pa daje nam na voljo svoje življenje. Kakšna lepota. On položi svoje življenje. To ne pomeni, da umre, ampak da je njegova prva lastnost ljubezen in pogum s katerima brani svoje. Zanje je pripravljen izpostaviti svoje življenje vsakršni nevarnosti.


27 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page