top of page

7.1.2021 - Kriterij razločevanja

Iz svetega evangelija po Mateju (4,12-17.23-25)

Ko je Jezus slišal, da so Janeza Krstnika vrgli v ječo, se je umaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in prišel v Kafarnaum, ki je ob morju, v Zabulonovi in Néftalijevi pokrajini, in se je tam nastanil. Tako se je spolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju, ki pravi: ›Zemlja Zabulonova in zemlja Néftalijeva, ob potu k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja, ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč; njim, ki so sedeli v deželi smrtne sence, je zasvetila luč.‹ Od tedaj je začel Jezus oznanjati in opominjati: »Spreobrnite se, nebeško kraljestvo se je približalo.«