top of page

7.10.2022 – Roženvenska Mati Božja - Lepota

»Če pa z Božjim prstom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo.« (Lk 11,20)

Božji prst je Božja ljubezen, ki ustvarja lepoto za našo rešitev. To izvaja ljubeče in skrbno, kakor izkušen obrtnik. Jezus s svojim prstom oblikuje naša obličja v sinovska in hčerinska. Z močjo Svetega Duha nas preobraža in spreminja v občestvene osebe, da lahko vse kar smo in imamo živimo kot bratje in sestre istega ljubečega Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Če hočemo in želimo, lahko postajamo člani Božje družine. To je kraljestvo, ki nam je dano v Jezus Kristusu. On je močnejši od vsakršnega zla na tem svetu in ljubi vsakega človeka. Oče je spet naš dom iz katerega nas je hudič hotel izgnati.


37 views2 comments

Recent Posts

See All