top of page

7.3.2022 – Ljubezen je v dejanjih

»Zakaj lačen sem bil in ste mi dali jesti; žejen sem bil in ste mi dali piti…« (Mt 25,35).


Posledica lakote in žeje je telesna smrt. Če sem tujec in nag, utrpim moralno smrt. Če sem bolan in v ječi, trpim obe smrti. Vse to je pretrpel Križani Jezus. S svojim konkretnim odnosom do bratov in sester v potrebi, pišem sodbo o svojem življenju iz Njegove ljubezni in usmiljenja. Njegov sin/hči sem, kadar kakor On ljubim z dejanji. Ljubezen je konkretna in je pot življenja. Če ne hodim po njej, si prislužim smrt.

81 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page