top of page

7.9.2022 - Čestitke

»Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril: 'Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo.'« (Lk 6,20)

Božji način vrednotenja stvarnosti je nasproten našemu in tudi njegov način reševanja, se nam ne zdi primeren. Njegov kodeks je usmiljenje, vir življenja in odrešenja. Razglasitev kraljestva doseže vrhunec v Jezusovem trpljenju – vstajenju zame, za nas. Jezus ne govori, kaj moramo delati, ampak govori o tem, kaj dela Bog v naši osebni in skupni zgodovini. V Jezusu nam kaže svoje pravo in resnično obličje. V svoji stiski se On poistoveti z vsemi ubogimi, z vsemi svojimi učenci. Oni so že danes v Božjem kraljestvu, bogati pa so že danes izključeni iz njega. Čestita nam, če se poistovetimo z Njim. On nas ljubi po naši potrebi, ne po naših zaslugah.


59 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page