top of page

8.1.2022 – Čudež bratske ljubezni

»In vsi so jedli in se nasitili« (Mr 6,42)


Jezus razdeli pet hlebov in dve ribi. Čudež ni nič manjši od starozaveznega, zagotovo pa je bližji vsakdanjemu življenju. Ta Jezusov čudež je mogoče do določene mere posnemati. Vse kar z žrtvijo prihranimo, lahko podarimo drugemu. Tisto, kar je bilo prvotno le za enega, pomaga in je dovolj za dva. Ena od največjih težav modernega sveta je neenakost med bogastvom (tiransko oblastjo) male skupine in revščino ter podrejenostjo večine. Prvi imajo toliko hrane, da jo mečejo v smeti. Drugi pa nimajo niti nujne hrane za preživetje. Bog nas vabi in uči deliti. Kdo pa lahko sočloveka prisili, da se odpove nečemu, kar smatra za svojo pravico in svojo last? Če to storimo z zakoni, povzročimo le druge vrste neenakosti. Potreben je čudež. V vsakdanjem življenju se ta čudež imenuje bratska ljubezen.