top of page

8.10.2022 – Blagor

»On pa je rekel: 'Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.'« (Lk 11,28)

V Mariji Bog pokaže, kaj podarja vsakemu, ki veruje vanj in mu zaupa. Jezus nam pravi: »Blagor vam, ki verujete!« Marijino materinstvo lahko zaživi v vsakem izmed nas skozi vse čase. Jezus, večna Očetova Beseda, se po oznanjevanju lahko spet uteleša v vseh, ki ga sprejmemo. Naše materinstvo se začne v ušesih in srcu, če sprejmemo in ubogamo Božjo Besedo. Ko sprejmem Besedo sem blagrovan. Beseda postaja moje meso. Utelešam jo potem, ko sem jo poslušal in sprejel. Ohranjajmo jo v svojem srcu, da nas v celoti preobrazi po Jezusovi podobi Sina Očeta in našega brata.


39 views1 comment

Recent Posts

See All