top of page

8.12.2021 - Bog mi vrača pravo veličino

Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu« (Lk 1,30).


Običajno smo šokirani, ko nam uspe, da nekaj velikega in dragocenega, pokvarimo v nepomembno in zaničevanja vredno. Občudujemo pa, ko je nekdo sposoben v malem videti veliko: v otroku, v cvetlici, v najmanjši celici veličino Božje ljubezni, ki oživlja vse vesolje. Vsi vemo, kaj pomeni opravljanje, preklinjanje, nerazumevanje in zaničevanje. Vsi si želimo priznanja, pohvale, pozitivnega vrednotenja.

V današnjem evangeliju Bog, naš Oče, poveličuje in slavi Marijo. Z njo vsakomur izmed nas vrača naše resnično dostojanstvo in veličino, če jo le hočemo sprejeti. Bog tako poveliča, slavi naše srce, da je v vsem sposobno slaviti Njegovo ljubezen in mu postajati podobno. Prav to nam kaže v Mariji. V tem je njena brezmadežnost. Ni bolna od lažne slave, ker je sprejela, da jo je Bog poveličal kot svojo sogovornico in sodelavko. Vse to kar se je zgodilo v Mariji, Jezus tudi nam podarja in omogoča, da sprejmemo in se tudi v nas uresniči. Mi smo Božje bivališče in Bog je naš dom. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po sklepu njegove volje zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu in naj slavimo veličastvo njegove milosti, s katero nas je obdaril v Ljubljenem (Ef 1,3-6).

52 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page