top of page

8.2.2022 – Oddaljeno srce

»To ljudstvo me časti z ustnicami, a njih srce je daleč od mene’« (Mr 7,6b)