top of page

8.4.2021 - Bolečina

»Bog pa je tako dopolnil, kar je bil napovedal po ustih vseh prerokov, da bo namreč njegov Maziljenec trpel.« (Apd 3,11-26)


Premislim: Mi smo nasilni in druge ogrožamo predvsem iz nevednosti. Ne zavedamo se, kdo v resnici smo in kdo je drugi in Drugi. Strah zase nas zaslepi in zapre v nasilje in posledično trpljenje. Iščemo grešnega kozla v drugih in svojo bolečino stresamo na druge. Dokler svoje bolečine ne sprejmemo, jo nujno mečemo na druge.