top of page

9.2.2021 – Zlorabljanje Božjega imena

»Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA, svojega Boga!« (2 Mz 20,7)


Premislim: Druga zapoved se nanaša na zlorabo Božjega imena v naših odnosih in tudi na preklinjanje Boga, Kristusa in vseh ljudi. Izgovorjena beseda določa stanje našega srca (temo/luč). V temi se zadušimo in dušimo druge, v luči ozdravimo in zdarvimo druge. Ob sv. Jožefu je bil Jezus deležen pozitivnih sadov te zapovedi.


Zahvalim se: Sv. Jožef, oče lepega govorjenja o Bogu in bližnjih, hvala ti, da se v naši kulturi preklinjanja lahko obračamo k tebi po pomoč in dostojanstvo, da bo iz naših ust prihajal blagoslov in ne kletev.


82 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page