top of page

9.4.2023 – Velika noč - Vstalo življenje

»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu« (Jn 20,3)

Začetek naše vere je oseba Vstalega Križanega Jezusa Kristusa. Ni nauk ali ideja, ampak dogodek vstajenja. Križani je vstal, ker je sebe iz ljubezni do nas izročil in podaril Očetu tako, da se je podaril nam. Smisel krščanskega življenja je prepoznati Vstalega sredi vsakdanjosti.

Po treh letih delovanja v blagor ljudi je bil Jezus grobo umorjen, učenci pa so se razkropili. Po križanju so se zaprli v sobo zadnje večerje. V njihov obup in dvome potrka Marija Magdalena in jim vpije, da je videla Gospoda. Jasno, da ji nihče ne verjame. Končno se ojunači Peter in veruje ter skupaj z Janezom steče h grobu. Rodil se je novi svet in novi človek. A mi imamo še vedno rajši stari svet adamovske sebičnosti in ubijanja. Navajeni smo sami sebe imeti v središču. Kristusov novi svetovni red pa ima v središču Očeta. Če ga sprejmem, postajam kakor on. On je v svojem telesu ozdravil naš bolni lažni jaz. Sodi nas tako, da umre na križu in nam izdihne svojega Duha. Bog se dokončno razodene na zadnji postaji starega svetovnega reda: v smrti. Jezus ni prišel iz groba, ampak je šel naprej v Očetovo naročje iz katerega je prišel med nas. Ker živi sebe kot dar nam, ga je rešil njegov in naš darovalec, Bog Oče. Dokler ga ne sprejmemo, smo mrtvi in slepi. Ko ga sprejmemo, nehamo bežati pred ranami, ki jih dobimo, ko se darujemo in ljubimo. Omogoča nam, da se iztrošimo v ljubezni in postajamo Božji sodelavci. Zato nas vabi v Galilejo, naše vsakdanje življenje, da tudi sami hodimo za njim preko dramatičnih porazov. Križanega ni več med mrtvimi. Z nami je sredi vsakdanjosti in ga lahko srečamo, tako kot sta ga Magdalena in kasneje vsi učenci. Če ljubimo in smo ga sprejeli, se nam ni treba bati nikogar in ničesar. Ljubezen je dar, ki je vedno ranjen, krvavi in umira. On iz naše zavrnitve, smrti in ranjenosti dela dar in nas preobraža. Jezusa je naša sebičnost zavrnila. On se odzove tako, da nas sprejema in uvaja v novi svet, v katerem se nam ni več treba bati ran, ker smo ljubljeni od Njega in lahko ljubimo.


47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page