top of page

Petek, 25.9.2020 - VPRAŠANJE Z ODGOVOROM

»Nato jim je rekel: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovoril: »Božji Maziljenec" (Lk 9,20)


Jezusov učenec in kristjan sem, če mu vsak dan odgovarjam na njegovo zgornje vprašanje. Ne prepuščam se dvomu o Jezusu in sprejmem, da On sprašuje, jaz pa odgovarjam. Jezusovo vprašanje namreč v sebi vsebuje odgovor. Utihniti moram in prisluhniti njegovim vprašanjem, da bi lahko sprejel tudi njegov, ne svoj ali drugih, odgovor. Odgovor na njegovo vprašanje nam da Cerkev, in Peter v imenu Cerkve. Peter utrjuje svoje brate in sestre v veri. On prepozna Njega, ki ga je Bog obljubil in je Mesija. Peter kljub temu še vedno od Jezusa pričakuje zgolj človeških in ne Božjih rešitev. Ker Bog izpolnjuje svoje obljube, bo Jezus razočaral naša mesijanska pričakovanja (da na svetu ne bi bilo več trpljenja, da bi bili vsi dobri, da bi nihče več ne upal delati slabega ipd ipd. prim. 23,35–39; 24,21). Naša pričakovanja so lažna in negativna, ker jih narekuje strah. Jezus, Maziljenec, pa nas odnese s seboj k Bogu in izpolni to, kar si mi niti pomisliti nismo upali. Brezpogojno ljubljeni sinovi in hčere za vedno. Ne bojte se!

36 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page