top of page

Petek, sv. Tomaž, apostol, 3.7.2020, Jn 20,24-29

»Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!«