top of page

Ponedeljek, 2.11.2020 - NIHČE NI ZAVRŽEN

»Kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.« (Jn 6,37)


Prav vsak dan lahko pridem k njemu. Ni takšnih življenjskih okoliščin v katerih tega ne bi mogel storiti in se v srcu zateči k Njemu. V odlomku iz katerega je vzet zgornji stavek, Jezus z mistično govorico uvaja v skrivnost evharistije. Skrivnost ni nekaj nedojemljivega, ampak vabilo v vedno globlji osebni in celosten odnos z Bogom in vsem kar je. V vsaki stvari je skrito Stvarnikovo sporočilo, vabilo in klic, še bolj pa njegova podaritev. Kajti ON je za nas in se nam po vsem podarja. To je pokazal v Jezusu. Evharistija je zahvaljevanje in sprejemanje Njega, ki se nam daje po vsem in vsak hip. Je vračanje v sinovstvo/hčerinstvo in počitek v Njegovem Očetovstvu. Oče nas po Jezusu priteguje v svojo skrivnost Očetovstva. On je za nas, ne zase. Priteguje vse in vsakega, skozi vse čase. Nikogar ne izključuje. V Jezusu, Sinu, nam za vedno pokaže, da je naš oče, mi pa njegovi otroci. Cilj našega življenja je priti k Sinu in se mu pridružiti v Božji družini bratov in sester. V tem je večno življenje. Tako tudi stvarstvo doseže polnost. Vse sodeluje pri tem, da je Bog Oče, vse v vseh (1 Kor 15,28). Jezus ne »zavrže« in »ne izgubi« nikogar izmed svojih bratov/sester, ki mu jih je dal Oče. Še več, dá nam večno življenje in nas bo obudil poslednji dan (v. 39–40). Zajemajmo iz tega tudi sredi ukrepov epidemije.

99 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page