top of page

Ponedeljek, 5.10.2020 - BOŽJE GOSTIŠČE

»In Jezus mu je rekel: 'Pojdi in ti delaj prav tako!'« (Lk 10,37b)


Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo (1 Jn 4,16). Zaradi tega spoznanja in vere postanemo novi ljudje, zmožni kreniti na pot (»pojdi«) in izpolniti njegovo poslanstvo (»ti delaj prav tako«). To bo trajalo do konca časa, ko bodo vsi bratje pripeljani v pandocheion, gostišče iz Lk 10,34. Njegovo gostišče danes in tukaj je evharistija: hvaležno podarjanje Boga nam in poslanstvo, da delamo isto. Jezus nam pove kdo je moj bližnji?« To je Jezus in vsi bratje, ki so napol mrtvi zaradi strahu zase. V Jezusu se nam kaže Božje sočutje, ki nas pelje v gostišče. Od tam lahko krenemo na pot in delamo enako: dajemo tisto, kar smo prejeli. Sinovo obličje, je isto kot Očetovo. On je v resnici vse v vseh prek usmiljenja. Jezus nam, ki smo njegova Cerkev naloži nalogo, da nadaljujemo njegovo delo: »Pojdi in ti delaj prav tako!«

41 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page