top of page

Sobota, 1.8.2020, sv. Alfonz Ligvorij - ZA PRIJATELJE

"Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam."


Rad imam, če v srcu in telesu živim za D(d)rugega in iz D(d)rugega. Sv. Pavel pravi, da ne živi več on, ampak v njem živi Kristus. Srce ljubezni je: jaz živim iz tebe, v tebi in sem zate, tvoj/a. Tako živi Bog, Oče Jezusa Kristusa. On je ves za nas in v nas. Čaka in hrepeni po našem odgovoru. Jezus je že odgovoril. V moči njegovega Duha lahko odgovorim tudi jaz. Ljubezni ne ustvarjam jaz, ampak jo sprejemam in ji dajem svoje meso in kri, čas in prostor, da me zajame in podari, meni in vam. Odgovorim nanjo, potem ko sem jo sprejel. To je evharistično življenje. Zato sem povabljen v njegovo molitev, ki je molitev Cerkve, Svetega Duha. Hvala Oče, da lahko sprejemam tvojo ljubezen do Sina, ki je ista kot do mene in do vsakega človeka, ki ga v življenju srečam.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page