Sobota, 10.10.2020 - RODIŠ, KAR POSLUŠAŠ

»On pa je rekel: 'Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.'« (Lk 11,28)Marijino materinstvo je resnično tako rodovitno, da ga je mogoče obnoviti v vseh vernikih in v vseh časih. Resnični blagor je namreč Jezus: on, večna Očetova beseda in Beseda, ki je po- stala meso v poslušnosti, je spet postal Beseda v oznanjevanju, da bi se utelesil v tistih, ki ga sprejmejo. Marija je bila prva, ki je poslušala in rekla: »Glej, tu sem« (1,38). Preden je bilo v maternici, je bilo njeno materinstvo v ušesih in v srcu. Ubogala je in zato je bila mati. Njen blagor je torej blagor vsakogar, ki sprejme seme Besede. Zaradi Marijinega poslušanja je Božja Beseda postala njeno meso. Kakor je bilo poslušanje na začetku, tako ostaja utelešenje ves čas tisto, ki sledi poslušanju. Kakor je Marija Besedo poslušala in spočela, tako jo je ohranila v svojem srcu in ji omogočila, da je rasla. Če je resnični blagor maternice blagor ušesa, ki posluša Besedo, je resnični blagor prsi blagor »lepega in dobrega« srca, ki ohrani to Besedo in v stanovitnosti obrodi sad. Uho je izvor poslušanja, srce pa izvor rasti: Beseda, ki je ohranjena v stalnem spominu, raste in nazadnje spremeni vase celotnega človeka.

47 views0 comments