top of page

Sobota, 8.8.2020 - DOBRA DELA?

"Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih" (Mt 5,16).


Kaj lahko drugim sveti ali žari iz mojega življenja? Kaj izžarevam v vseh stikih in pri vsem kar počnem? Kaj je sijalo iz Jezusa in še danes daje svobodo novega življenja? Očetova ljubezen. Glavno dobro delo je, da se vsak dan privezujem nanj, živim iz njega in zanj. Kje? V srcu, potem se ta svoboda prelije v roke in noge in postaja sol in luč. Sprejemam Njegovo luč in Njegovo sol, zato sem lahko tudi sam sol in luč. Samo sprejeti moram, se zahvaliti in zajemati, svobodno deliti in vabiti z dejanji, ne toliko z besedami. Kaj se ti zdi? Ali hočeš?

54 views0 comments