top of page

Sreda, 25.11.2020 - MUČENIŠTVO

»Jaz vam bom namreč dal usta in modrost, kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli ugovarjati.« (Lk 21,15)


Preganjanja, stiske in preizkušnje so priložnost za pričevanje = mučeništvo. Pri pričevanju sta dve možnosti: Bog priča o učencih ali učenci pričajo o Bogu. Preganjanja božjega kraljestva ne preprečijo, ampak ga uresničujejo (Apd 4,27–28) in ga branijo (prim. Apd 4,19–20; 5,18 sl.; 5,29; 5,40–41; 8,4; itd.). Ni se nam treba bati tistih, ki lahko umorijo telo (12,4). Ta strah vodi v sebičnost: v Judovo izdajstvo, v Petrovo zatajitev in v beg vseh ostalih. Pripelje do tega, da se učenec pogubi v poskusu, da bi se rešil. Ali nimamo podobne skušnjave sedaj v času epidemije? Kakšno modrost nam želi podariti Sveti Duh, če jo hočemo sprejeti? Ali potrebujemo njegovega navdiha glede tega, kar je treba reči tudi danes in tukaj (12,12)? Naša usta lahko, tako kot so Štefanova, izražajo takšno modrost, ki je nezaustavljiva in zmožna premagati zlo (Apd 6,10). To je modrost križa, modrost, ki jo je kazal Jezus že od otroštva, s tem, ko je »ostal« v Jeruzalemu in se mu ni mogel upreti (2,43).

85 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page