top of page

Sreda, 6 VT, 20.5.2020, Jn 16,12-15

"Še mnogo vam imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici; ... On bo mene proslavil, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje; zato sem rekel, da bo iz mojega jemal in vam oznanjal."Šele po križu, kjer vidimo in sprejmemo njegovo ljubezen, razumemo to, kar je Jezus povedal, in zmoremo nositi težo njegovih besed. Tolažnik nam daje razumeti »neizrečeni« del tega, kar je Jezus povedal: aktualizira v zgodovini njegovo navzočnost tako, da »govori« tu in zdaj o tem, kar je on »povedal« takrat. Sin je že »vsa« resnica. Duh ljubezni nas uvaja vanjo in nam omogoča, da nam je vedno bolj jasna. Samo ljubezen ponavzoči ljubljenega in omogoča razumeti njegove besede. V moči Duha lahko vidimo sedanjost v luči Jezusove preteklosti: kar se je zgodilo njemu, se zgodi in se bo zgodilo vsakemu učencu, v vsakem kraju in času. V tem je novozavezno preroštvo: Duh nam kaže, kaj dela on, tako zdaj kot tedaj. Še več, omogoča nam videti resničnost z njegovimi očmi Sina, ki so iste kot Očetove. Kaj si jaz želim in kaj prosim? (foto: Jože Novak)

47 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page