top of page

Torek, 28.7.2020 - DOBRO SEME

"Sejalec dobrega semena je Sin človekov... ljuljka sinovi hudiča" (Mt 13,36-43).Postajam sin ali hči tistega, ki ga poslušam. Če poslušam Kristusa, postajam sin/hči Boga Očeta; če poslušam laž o Bogu, postajam sin/hči hudiča. Hudič mi ukrade Besedo in s tem zapravljam svoje življenje. Zapre me v navidezno resničnost. Moje sinovstvo/hčerinstvo je vsak dan dvojno: sin/hči Besede ali pa ljuljke. Jezusova beseda me že tu in sedaj opravičuje. Ozdravlja me vseh trenutkov, ko se prepustim laži/ljuljki in zapravljam svoje življenje.

51 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page